Uitleg werkgroepen

Samen voor onderwaterhockey

Zoals jullie hier (Voorstelrondje Onderwaterhockey Commissie) hebben kunnen lezen is de nieuwe commissie weer vol plannen om onderwaterhockey nieuw leven in te blazen. We willen graag zoveel mogelijk met jullie samen doen: van het afstemmen van de ambities voor onderwaterhockey tot het oppakken van vrijwilligersrollen.

Werkgroepen

Het opzetten en aanvullen van werkgroepen (zoals deze er nu al zijn voor competitie en scheidsrechters) is volgens ons erg belangrijk om meer voor onderwaterhockey te kunnen bereiken. We hebben een aantal werkgroepen voor ogen waar meerdere mensen, jullie, of broers, zussen, ouders, iedereen die iets wil doen voor OWH NL, bij kunnen aansluiten. Vele handen maken licht werk!

 

Elke werkgroep heeft een specifiek onderwerp. Een werkgroep zal af en toe vergaderen en actiepunten afspreken, die je in je eigen tijd kunt oppakken. Je kunt dus zelf bepalen hoe veel tijd je wilt investeren. De werkgroep koppelt regelmatig terug naar een commissielid. 

 

We willen beginnen met de volgende werkgroepen:

 • Communicatie 
 • Financiën / sponsoring
 • Topsport
 • Competitie
 • Scheidsrechters
 • Ontwikkeling van de sport
Vrijwilligerstaken

Per werkgroep zijn verschillende taken te bedenken. We hebben hier wel ideeën over, maar willen vooral de vrijheid bieden om hier zelf een invulling aan te geven.

Communicatie en PR

Aanmelden of meer informatie via Vera Praet: info@onderwaterhockey.nl

 

Binnen onderwaterhockey:

 • Ondersteunen commissie bij communicatie
 • Agenda evenementen en toernooien
 • Foto’s maken bij evenementen
 • Website onderhouden en verbeteren
 • Maken van (social) media content
 • Stimuleren kennisdeling binnen owh. Bijv. door het organiseren van brainstormsessies voor verenigingen, coaches en/of topsporters
 • Eventueel nieuw communicatieplatform maken (bijv. soort ledenportaal op website?) Bijv. om documenten te delen (van cursussen tot draaiboeken vergaderingen)
 • Helpen organiseren openbare vergadering / andere input sessies / enquêtes

 

Promotie:

 • Ontwikkelen van promotiepakketten verenigingen (bijv. template flyers, template (social) media posts, template proeflessen, etc.)
 • Promoten van proeflessen en beginnerscursussen (i.s.m. vereniging en/of werkgroep ontwikkeling breedtesport)
 • Naamsbekendheid / promotie (bijv. stukjes schrijven over toernooien, selectie, competitie, of onderwaterhockey algemeen)
 • Benaderen kranten, tv-programma’s, social media kanalen, sportbeurzen, etc.
 • Design van flyers, banners, etc.
 • Tzt helpen opzetten nieuwe clubs

 

Deze werkgroep heeft al enkele enthousiaste mensen, maar extra handen zijn van harte welkom, vele handen maken licht werk

Topsport (heren, dames, jeugd, masters)

Aanmelden of meer informatie via Eunice Lammers: topsport@onderwaterhockey.nl

 

 • Ondersteunen topsportcoördinator
 • Basisspel OWH NL schrijven (zonder wiel opnieuw uit te vinden)
 • Opstellen doelen/visie topsport korte en lange termijn
 • Vinden / betrekken (potentiële) coaches / managers en andere begeleiding
 • Ondersteunen coaching teams / managers / spelers voor internationale toernooien, bijv:
  • Organiseren selectietrainingen 
  • Helpen bij selectietrainingen
  • Helpen “scouten” spelers
  • Advies / input voor verschillende typen trainingen (fysiek, tactisch, technisch, mentaal)
 • Financiën; maken van begrotingen voor EKs/WKs
 • Eventueel trainingsdagen afstemmen met andere werkgroep voor ontwikkeling van breedtesport

Financiën / sponsoring

Aanmelden of meer informatie via Anthony van der Hoest: penningmeester@onderwaterhockey.nl

 

Ondersteunen penningmeester indien nodig

 • Controleren penningen en begroting

 

Sponsoring (breedtesport en topsport)

 • Fondsenwerving
 • Opzetten realistisch en haalbaar meerjarenplan sponsoring
 • Oppakken van taken uit bovengenoemd meerjarenplan
 • In leven roepen van ‘vrienden van owh’ (bedrijven die jaarlijkse bijdrage gaan leveren)
 • Tegenprestatie bedenken voor ‘vrienden van owh’
 • Helpen opzetten ‘stichting owh NL’ 
 • Benaderen bedrijven voor sponsoring (ook via netwerk hockeyers)
 • Adviseren over efficiënte sponsoringsacties

Competitie (alle klassen)

Aanmelden of meer informatie via Remco Dijk: breedtesport@onderwaterhockey.nl

 

 • Ondersteunen competitie coördinator
 • Plannen competitiedagen 
 • Contact zwembad?
 • Contact competitieteams
 • Evaluatie competitie en verbeteringen voorstellen
 • Aanspreekpunt bij competitiedagen 
 • Verzorging materiaal Zeist
 • Huldiging competitie winnaars

 

Deze werkgroep heeft al enkele enthousiaste mensen, maar extra handen zijn van harte welkom, vele handen maken licht werk

Scheidsrechters

Aanmelden of meer informatie via Koen Fischer: scheidsrechter@onderwaterhockey.nl

 

 • Geven van scheidsrechterscursussen
 • Op de hoogte blijven van internationale ontwikkelingen
 • Begeleiden / coachen van scheidsrechters bij toernooien en competitie
 • Plannen maken voor verbetering niveau scheidsrechters NL
 • Trial (vrijwillig) betaalde scheidsrechters. (m.a.w. je plicht om te scheidsen bij competitie kunnen afkopen, eventueel met verschillend tarief voor verschillend niveau scheidsrechter)

 

Deze werkgroep heeft al enkele enthousiaste mensen, maar extra handen zijn van harte welkom, vele handen maken licht werk

Ontwikkeling van de sport, beginnend bij breedtesport

Aanmelden of meer informatie via Jarno Dekker: voorzitter@onderwaterhockey.nl

 

 • Groei niveau onderwaterhockey Nederland
 • Ondersteunen verenigingen (bijv. bij aantrekken nieuwe leden, bij de opzet van trainingen of bestuursmatig)
 • Ontwikkelen van cursussen, bijv. voor spelers (van verschillende niveau’s en leeftijdsgroepen), maar ook voor coaches. 
 • Organiseren en geven van cursussen (spelers en coaches)
 • Organiseren van landelijke of regionale trainingsdagen voor alle niveaus 
 • Ontwikkelen trainingspakketten voor verenigingen
 • T.z.t. doorontwikkeling naar topsport.
 • Faciliteren / motiveren om met toernooien mee te doen (nationaal en internationaal). Eventueel kleine toernooien per niveau organiseren ism clubs
 • Adviespakket ontwikkelen voor verenigingen m.b.t. binden van spelers (van jeugd tot volwassenen, etc.)
Aanmelden of vragen?

Spreekt een werkgroep of specifieke taak jou aan, of heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact met ons op! Je kan/mag bij meerdere werkgroepen aansluiten. Wij als commissieleden zullen aanspreekpunt zijn voor de werkgroepen en daar waar nodig, of waar we dat willen ook actief aansluiten. Bij je aanmelding ontvangen we graag een korte motivatie.

Spread the word!

Help ons dit bericht te delen en spoor je teamgenoten aan om zich bij een werkgroep aan te sluiten! Let’s make UWH NL great again 😉

MijnNOB onderwaterhockey

Tot slot willen we iedereen vragen om op MijnNOB (Mijn NOB – Lidmaatschappen) aan te vinken of je onderwaterhockey speelt. We willen zo een beter beeld krijgen hoe veel onderwaterhockeyers er zijn en bij welke clubs ze spelen.