TRAINERSCURSUS

Wat en voor wie
Deze cursus is bedoeld om trainers een aantal concrete handvatten te bieden voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een leuke en effectieve reeks van OWH-trainingen. Daarnaast besteden we aandacht aan de taken van de trainer bij het begeleiden  van zijn team bij wedstrijden.

De cursus is gericht op trainers die actief zijn (of willen worden) in de breedtesport. Ook (Juist)  voor trainers die al enige praktijkervaring hebben in het geven van training en / of het begeleiden bij wedstrijden biedt deze cursus meerwaarde: het verwerken van de theorie in de praktijkopdrachten geeft je een stevigere basis voor het verbeteren van je trainingsvaardigheden. Bovendien is er veel ruimte om kennis en ervaring uit te wisselen met andere deelnemers.

Hoe de cursus eruitziet
De cursus bestaat uit zes dagdelen (drie dagen), waarvan drie ‘droog’ (theorie) en drie ‘nat (zwembad). In het zwembadonderdeel ga je direct aan de slag met wat je ’s ochtends in de theoriesessie geleerd hebt. Tussen de lesdagen zitten gemiddeld drie tot vier weken, zodat je voldoende tijd hebt om je huiswerkopdrachten (onder meer geven van training) uit te voeren.

Je sluit de cursus af met twee Proeven van Bekwaamheid (PvB):
– PvB OWH-3.1 Geven van training (portfolio- en praktijkbeoordeling)
– PvB OWH-3.2 Coachen bij wedstrijden (portfoliobeoordeling)

Voor je praktijk-PvB geef je een les van ongeveer 30 minuten aan een groep sporters die jij zelf meeneemt. Daarbij word je beoordeeld aan de hand van het beoordelingsprotocl bij PvB OWH-3.1.

Studiebelasting en kosten
De cursus bestaat uit zes dagdelen (drie dagen) en een praktijk-PvB van een half uur. Vóór elke dag maak je zelfstandig of met een buddy-cursist een aantal huiswerkopdrachten. De studiebelasting van het huiswerk hangt sterk af van de mate van (praktijk)ervaring die je al hebt.

Aanmelden als individu of vereniging door te mailen naar: breedtesport@onderwaterhockey.nl

 

Let op!
Op dit moment is er geen planning voor deze training. Zodra er weer een nieuwe training is zal dit met verenigingen, op social media en op de website gecommuniceerd worden.

 

cursus2
cursus1